երկնային

երկնային

Dasnabedian 1995: 431

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,21 3,23 3,25 11,4 12,1 12,4 15,19 17,1 18,21 21,1 21,20 Acrostiche 2,3 Acrostiche 3,2 Acrostiche 5,4 Colophon 1,30
céleste, être céleste

freq: 15

(in: երկնայինց)

Manandean 1928: 190

Փիլ. լին. 416

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԿՆԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց. (լինի եւ երկնայինց).) NBH 1 0696 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. οὑρανικός, οὑράνιος , ὅλυμπιος caelestis Որ ինչ յերկինս է, եւ սեպհական երկնից, երկնաւոր. երկնական. ( ի սուրբ գիրս ասի Երկնից, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՏՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆԽՏՐԱԲԱՐ ԱՆԽՏՐԱՊԷՍ ԱՆԽՏԻՐ ԱՆԽՏԻՐՍ ἁδιαφόρως indifferenter, ἁφυλάκτως sine custodia Առանց խտրելոյ, կամ խղճելոյ. անխափան. համարձակ. աներկիւղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0383 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. ԱՐՓԱՅԻՆ αἱθερέος aethereus որ եւ ԱՐՓԵԱՆ կամ ԱՐՓԵՆԻ. Եթերային. արեւամերձ. երկնային. լուսաւոր. հրեղէն. *Առ արփային բարձրութիւնն ձգտեաց, երկնային հրոյ բերմամբ եւ այլն: Ի վեր հայել (մտօք) եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՍԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 14c գ. ταξιαρχία ordinis, vel cohortis praefectura Կարգապետութիւն. դասակարգութիւն. կարգաւորութիւն ըստ աշտիճանաց. դաս կամ քահանայապետութիւն երկնային զօրաց. *Հրեշտակաց ինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՆԱՀԱՍՏԱԾ — ( ) NBH 1 0696 Chronological Sequence: Early classical ա. Հաստեալ երկնային զօրութեամբ, կամ երկնաբերձ բարձրութեամբ. *Երկնային հատն զերկնահաստածն պարարտացոյց եւ հանգոյց. Եփր. աւետար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՆԱՅԱՐԿ — ( ) NBH 1 0696 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ունի զնմանութիւն երկնային յարկաց. որպէս Եկեղեցի. *Խորան կամ առագաստ երկնային. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԻՆՈՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. στράτευμα, στρατιά, στρατεία militia, exercitus Զինուոր գոլն. կարգ եւ իշխանութիւն զինուորաց. եւ Գունդ կամ խումբ նոցա. զօրականութիւն. եւ Զօր. որ եւ Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Дудуки — Дудук Циранапох Классификация Деревянный духовой музыкальный инструмент с двойным язычком Диапазон …   Википедия

 • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. θρόνιος sedilis, solii Սեպհական երկնային աթոռոց. ունօղ զնմանութիւն աստուածային աթոռոյ. *Ունի եւ զաթոռայինն առանձնաւորութիւն զվերաթռուցեալ զաստուածայինն ընդունակութիւն յայտնելով:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՈՒՄԲ — (ակըմբի, ից.) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. Խումբ հանդիսական. ժողով ուրախութեան կամ սգոյ. բազմութիւն բոլորեալ. պար. բազմական. ակում օրուան ժողովուրդ, ակում տեղի հանդէս. ... *Բոլորեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.